fbpx

הרובע הצפוני הרצליה

הרובע הצפוני הרצליה

תכנית תמ"ל 3006 הינה תכנית מפורטת אשר מקודמת ע"י הותמ"ל (ועדה לתכנון ובנייה של מתחם מועדפים לדיור) וקובעת הנחיות והוראות להקמתו של רובע עירוני חדש על שטח של כ-2,200 דונם. התוכנית מובלת על ידי הותמ"ל ומתוכננת על ידי משרד האדריכלים ומתכנני הערים "פרחי צפיר". התוכנית מהווה מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני חדש בעתודות הקרקע הצפוניות של הרצליה וכפר שמריהו ובין היתר בתחום שדה התעופה הרצליה המתפנה. שטח התוכנית הינו כ-2,200 דונם והיא גובלת ברחוב הבריגדה היהודית מדרום, כביש 531 מצפון וכפר שמריהו ממערב. התוכנית כוללת גם את שטח תוכנית תמ"ל 1083 "קריית המסלול" שקודמה גם היא ע"י הותמ"ל כנגזרת של תוכנית זו ואושרה לאחרונה. הרובע החדש עתיד לכלול מעל 10,000 יח"ד, כ-436,000 מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר, פארק רחב ידיים בדופנו המערבית של המתחם הנקשר למערכת הפארקים העירוניים מצפון (איזור נופש מטרופוליני רעננה המתוכנן) ומדרום (פארק הרצליה הקיים) עם שבילי אופניים והולכי רגל, מוסדות חינוך, פנאי ובילוי. הרובע נשען על אמצעי תחבורה ציבורית עתירי נוסעים כגון תחנת רכבת רעננה מערב, תחנות המטרו המתוכננות בו, ונתיבי "מהיר לעיר" בשדרות ירושלים, מה שמאפשר בינוי יעיל, אינטנסיבי ומעורב שימושים הממקסם את משאב הקרקע בלב איזור ביקוש זה.

הרובע הצפוני הרצליה

*הדמיה להמחשה בלבד

המיקום

רחוב הבריגדה היהודית מדרום, כביש 531 מצפון וכפר שמריהו ממערב.

גלריה

*הדמיה להמחשה בלבד

הקרקע אינה זמינה לבנייה

השאירו פרטים:

אתר זה משתמש בעוגיות

דילוג לתוכן