fbpx

TLVIEW

TLVIEW

תוכנית תא/ 3700 הינה אחת מעתודות הקרקע האחרונות והמבוקשות ביותר בתל אביב,וממוקמת על קו רצעות החוף בין רחוב צבי פרופס מדרום, למלון מנדרין מצפון.
בתוכנית מתוכנן רובע עירוני חדש שאושר על ידי שר הפנים במועצה הארצית בשנת 2015 .

שטח התוכנית

500 דונם

שטחי ציבור

500 דונם

מסחר ותעסוקה

50000 מ"ר

מלונאות

1000 מ"ר
11000 יח"ד

תא/ 3700

כיום, נמצאת התוכנית המפורטת תא/ 3700 בסמכות הועדה המקומית. התוכנית המפורטת,
המחלקת את המתחם למחישה מתחמי תכנון, ותוכנית מפורטות הופקדו לכל אחד מהמתחמים. מכוחן ניתן להוציא היתרי בניה.

התוכנית המפורטות כוללות הוראות איחוד וחלוקה וכן טבלאות הקצאה.
בחודש מאי 2021 , ה וחלט במסגרת התיקונים לתוכנית, להגדיל משמעותית את זכויות הבנייה  במתחם כו,ו לאשר יתחלקו בין בעלי הקרקע במתחם, ויפורסמו טבלאות הקצאה חדשות לאחר הגדלה זו.

*הדמיות להמחשה בלבד.

מיקום

מיקום התוכנית הינו אטרקטיבי ביותר! התוכנית ממוקמת בין שכונות יוקרתיות וקרובה לחוף הים ולעורקי תחבורה ראשיים. אין ספק שבעיר כמו תל אביב הקרבה לים משחקת תפקיד משמעותי, מעלה את ערך הנכס מושפרת באופן ניכר את איכות החיים ואת תרבות הפנאי.
תכנית 3700 נמצאת בשלב מתקדם מאוד לקראת בניה וזו מהווה הזדמנות פז למשקיעים
המעוניינים להשקיע באחד המתחמים המבוקשים ביותר בתל אביב.

*הדמיות להמחשה בלבד.

גלריה

*הדמיות להמחשה בלבד.

הקרקע אינה זמינה לבנייה

השאירו פרטים:

לקבלת מצגת של הפרויקט לנייד הזן מספר טלפון

המצגת נשלחה לבקשתך.

אתר זה משתמש בעוגיות

דילוג לתוכן